Jak dodat data

Po letitých zkušenostech v přípravě dat pro tiskovou produkci jsme se rozhodli dát grafikům návod a stanovit jasná pravidla pro předávání dat pro tisk v PBtisk a.s.. Základním kamenem těchto pravidel jsou mezinárodně platné standardy.

Cílem je zjednodušení dodání dat do tiskové produkce a ušetřit tak čas, komplikace a nedorozumění jak tiskárně, tak (a to především) zákazníkovi a grafickému studiu, které data pro zákazníka připravuje.

Základní požadavky

Pro tisk přijímáme data pouze ve formátu kompozitních PDF souborů. Použití separovaných PDF souborů nebo PS (postscriptových) souborů je možné pouze po předchozí domluvě. Dodání dat v jiných formátech, např. zdrojové soubory zlomových aplikací (AdobeIndesign, Quark Xpress apod.) není přípustné.

Požadavky na PDF soubory

Jak bylo již uvedeno, všechna data by měla být dodána ve formě kompozitních PDF souborů.

Za stoprocentně zpracovatelný, nejméně rizikový a nejspolehlivější stále považujeme standard PDF PDF/X-1a:2003, definovaný normou ISO 15930-4:2003, který z podstaty jeho definice zaručuje, že všechny obrázky budou v CMYK nebo v přímé barvě, verze PDF bude 1.3 nebo 1.4, data nebudou obsahovat žádné vrstvy, žádné průhlednosti objektů ani další jiné vlastnosti, které mohou způsobit problémy při renderingu (ripování, rastrování) dat. V současné době zpracováváme i PDF soubory vyšších verzí, konkrétně podle standardu PDF/X-4:2010 (dle ISO 15930-7), ale u nich vždy existují určitá nebezpečí při jejich zpracování, zejména pokud jde o sloučení průhledností případně o obsah v jiných barvových prostorech např. RGB nebo CieLab, které tyto standardy připouští, proto dále budou uvedeny upřesňující požadavky pro takto předávaná data.

Pro přípavu PDF souborů je ideálním řešením použití přímého exportu (např. Adobe InDesign), případně použití Acrobat Distilleru (pouze PDF/X-1a), který taktéž umožňuje vytvoření PDF dle potřebné specifikace PDF/X.

Specifikace PDF/X Plus (upřesňující požadavky na dodávaná data):

 • Verze pdf souboru vždy musí odpovídat příslušnému standardu, podle kterého jsou data připravana (např. pdf verze 1.6 pro standard PDF/X-4)
 • Data musí být vždy připravena po jednotlivých stránkách (počet stránek v jednom souboru není nijak omezen), výjimku tvoří data pro obálky, které musí být vždy připravena jako jedna kompletní stránka podle rozkresu dodaného našimi pracovníky.
 • Data musí být centrována horizontálně i vertikálně v dokumentu.
 • Všechna použitá písma musí být vložena
 • Data dodejte v co nejmenším počtu souborů, které by měli být pojmenované tak, aby byla z názvu patrná posloupnost jednotlivých souborů (např. blok-001-120.pdf, blok-121-192.pdf, …)
 • Vyvarujte se jakékoliv dodatečné úpravy pdf souborů,  jejich slučování dohromady apod. jsou nepřípustné.
 • Jsou-li data jedné části zakázky (např. knižního bloku) dodávána ve více pdf souborech, je naprosto nezbytné, aby všechny soubory byly vytvořeny s naprosto shodným nastavením (formát, standard, čistý formát(trimbox), velikost spadu(bleedbox) atd.!
 • Dodaná data nesmí obsahovat jiné barvy nebo barvové prostory než ty, které budou realizovány ofsetovým tiskem (tzn. pouze CMYK, popř. přímé barvy, které se budou  tisknout)
 • Rozlišení bitmapových obrazů by nemělo být menší než 1,5 násobek výsledného tiskové rozlišení v lpi. ( např. 260 dpi pro tisk ve 175lpi). Výrazně vyšší rozlišení (více jak 2 násobek) ale naopak pouze zbytečně zvyšuje velikost dat, bez jakéhokoliv zlepšení kvality. Nižší rozlišení naopak může způsobit viditelné degradace obrazů.

Jak vytvořit PDF/X soubory

Některé aplikace Adobe, jako Acrobat 8 nebo InDesign CS3, obsahují podporu specifikací PDF/X-4. Nejsou plně kompatibilní, protože specifikace PDF/X-4 se po vydání tohoto softwaru stále změnily. Teprve nové aplikace např. Acrobat 9, Creative Suite 4 a jejich pozdější verze jsou plně kompatibilní s touto specifikací. Doporučujeme proto používat vždy poslední aktualizované verze těchto aplikací.

Zde je stručný návod pro export PDF/X-4 souboru z aplikace Adobe InDesign:

zde zpravidla stačí vybrat příslušné přednastavení (1), jehož součástí je jak správný standard (2), tak správná verze pdf souboru (3)

Exportovat pouze „Tištěné a viditelné vrstvy“.

V dalším kroku nastavíme spadávky:

Spadávky by měly být nastaveny následovně:

 • dokument bez spadu – 0 mm
 • vnitřní strany (knižní blok) – 3 mm do všech stran
 • obálky pro vazbu V2, V4, přebaly pro vazbu V8  apod. 5 mm do všech stran
 • potahy pro vazbu V8 – 15mm do všech stran

Vzhledem k tomu, že vlastní archová montáž dodaných dat se provádí podle tzv. TrimBoxu (neviditelný rámeček uvnitř dokumentu vymezující tzv. čistý formát), není nutné aby výstupní pdf soubory obsahovaly jakékoliv tiskové značky, proto všechny zůstávají vypnuté.

Další možností pro vytvoření pdf souboru pro tisk je použití Adobe Distilleru, ten lze ovšem z podstaty jeho funkce použít pouze pro tvorbu PDF/X-1a souborů, tzn. nelze s jeho pomocí vytvořit PDF/X-4 soubory.