FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE - I. VÝZVA

Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti PBtisk a.s.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004083
Doba realizace projektu: 29. srpen 2022 až 30. červen 2024
Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti PBtisk a.s. o výkonu 489,85 kWp. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).
Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.

ROZVOJ DIGITALIZACE A AUTOMATIZACE VE SPOLEČNOSTI PBtisk a.s.

Registrační číslo: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0005392
Doba realizace projektu: 7. října 2022 až 31. srpna 2024
Popis projektu: Projekt řeší proces digitalizace a automatizace prostřednictvím aktivit v oblasti pořízení nového robotického systému a automatizace skladového hospodářství ve společnosti PBtisk a. s., s místem realizace na adrese
Dělostřelecká 344 v Příbrami.
Cíl projektu: Podpora digitalizace prostřednictvím automatizace a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů, využití nových technologií v podnikání ve společnosti PBtisk a. s.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Virtuální podnik – Výzva I.

Účast společnosti PBtisk a. s. na mezinárodních veletrzích

Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007484
Popis projektu: Účast společnosti PBtisk a.s. na mezinárodním veletrhu, konkrétně na Pařížském knižním veletrhu.
Cíle projektu: Opakovaná účast na tomto veletrhu přinese společnosti PBtisk a. s. možnost setkat se na jednom místě s odběrateli z celé Evropy i mimo ni.
Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.