FotovoltaickÉ systÉmy s/bez akumulace - I. vÝzva

Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti PBtisk a.s.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004083
Doba realizace projektu: 29. srpen 2022 až 30. listopad 2023
Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti PBtisk a.s. o výkonu 499 kWp. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).
Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.