Vytvoření čárového kódu EAN13

         
Náhled kódu:
EAN kód:  – 2
Průhledné pozadí *
Omezení­ výšky
Soubor typu:
Rozměry kódu:2373 x 1103 px
 [Stáhnout kód jako PNG soubor]

Tato funkce slouží pouze ke generování ISBN kódu EAN-13,  jako předčíslí lze proto použít pouze 978 nebo 979, což je právě předčíslí pro ISBN (International Standard Book Numbering). není zde proto možné generovat např. ISSN (International Standard Serial Number for Periodicals). Poslední (kontrolní) číslice je vypočítávána automaticky podle příslušného algoritmu, jehož popis naleznete např. zde nebo  zde .
Vyberte proto předčíslí a zadávejte proto pouze 4. až 12. číslici EAN kódu (t.j. 4. až 12. číslici ISBN), zadávat lze pouze číslice, bez jakýchkoliv jiných znaků – pomlčky apod.
Pokud budete vytvářet EAN kód včetně ISBN, zadávejte opět pouze 4. až 12. číslici, ale včetně pomlček mezi jednotlivými skupinami čísel (identifikátor skupiny, vydavatele a titulu)

* – POZOR, průhledné pozadí používejte velice uvážlivě!
Pokud čárový kód umístíte na jiné než bílé pozadí, existuje riziko, že dojde ke snížení kontrastu mezi tmavými a světlými částmi kódu, což může zhoršit popřípadě i zcela znemožnit jeho čtení čtečkami čárových kódů. Proto se snažte použití průhledného pozadí pokud možno vyvarovat.