PROGRAM OPPIK - Marketing

ÚČAST SPOLEČNOSTI PBTISK A.S.
NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH

Předmětem projektu je účast společnosti na mezinárodním veletrhu, konkrétně na Pařížském knižním veletrhu Livre Paris.

Opakovaná účast na tomto veletrhu přinese žadateli možnost se setkat na jednom místě s odběrateli z celé Evropy i mimo ni. Pro tento projekt je poskytována dotace z fondů Evropské Unie.