Pozvánka

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti PBtisk a.s.

 

představenstvo akciové společnosti

PBtisk a.s., se sídlem Příbram I, Dělostřelecká,

IČ 48244627

společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 17886

svolává

v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a platnými stanovami společnosti

 

řádnou valnou hromadu společnosti

 

datum, hodina konání :  dne  22. 06. 2015  v  12,30 hodin

 

místo konání :        v sídle společnosti

 

Program jednání  řádné valné hromady:

 

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Schválení účetní závěrky za rok 2014
 4. Schválení návrhu na rozdělení zisku
 5. Diskuse
 6. Závěr

 

 

Návrh usnesení valné hromady:

 1. 1.      Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti PBtisk a.s. za účetní období roku 2014.
 2. 2.      Valná hromada schvaluje rozdělení zisku z hospodaření společnosti PBtisk a.s. za rok 2014 takto:.......

 

 

 

org. pozn.

 • Prezence akcionářů v den konání valné hromady začíná v místě konání valné hromady od 10:45 hod.
  • Akcionář může být na valné hromadě zastoupen zmocněncem, který se musí prokázat platnou plnou mocí . Zmocněncem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.
  • Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomni akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje  2/3 základního kapitálu  společnosti.
 • Záležitosti neuvedené v programu jednání na této pozvánce, lze projednat a rozhodovat o nich pouze za účasti a souhlasu všech akcionářů.

V Příbrami dne 12. 05. 2015

 

za představenstvo společnosti

PBtisk a.s.

Pavel Baštář, předseda představenstva

 


 
Pozvánka na řádnou valnou hromadu  akciové společnosti PBtisk a.s.

 

představenstvo akciové společnosti

PBtisk a.s., se sídlem Příbram I, Dělostřelecká,

IČ 48244627

společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 17886

 

svolává

 

v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a platnými stanovami společnosti

 

řádnou valnou hromadu společnosti

 

datum, hodina konání :  dne  16. 06. 2014  v  12,30 hodin

 

místo konání :        v sídle společnosti

 

Program jednání  řádné valné hromady:

 

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Schválení účetní závěrky za rok 2013
 4. Schválení návrhu na rozdělení zisku
 5. Diskuse
 6. Závěr

 

org. pozn.

 • Prezence akcionářů v den konání valné hromady začíná v místě konání valné hromady od 10:45 hod.
  • Akcionář může být na valné hromadě zastoupen zmocněncem, který se musí prokázat platnou plnou mocí . Zmocněncem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.
  • Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomni akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje  2/3 základního kapitálu  společnosti.
 • Záležitosti neuvedené v programu jednání na této pozvánce, lze projednat a rozhodovat o nich pouze za účasti a souhlasu všech akcionářů.

V Příbrami dne 06. 05. 2014

za představenstvo společnosti

PBtisk a.s.

                                                                       Pavel Baštář, předseda představenstva

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 PBtisk a.s., Dělostřelecká 344, 261 01 Příbram,
Telefon: +420 318 493 711, E-mail: info@pbtisk.cz

O společnosti PBtisk a.s. | Kontakty | Reference | Ocenění
Certifikace